Akty prawne

Podstawą naszej działalności są obowiązujące przepisy prawa. Serdecznie zachęcamy Państwa, do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi, które regulują działania w naszej branży. Mowa o przepisach dotyczących złomowania oraz kasacji samochodów. Warto lepiej je poznać – i to nie tylko na okoliczność prowadzonej z nami współpracy, ale też po to, by lepiej orientować się w przepisach traktujących o ochronie środowiska i przestrzeganiu związanych z tym norm. W oparciu o obowiązujące przepisy można również zrozumieć, czym jest recykling.

By ułatwić Państwu zadanie i oszczędzić cenny czas, zamieszczamy poniżej wykaz najistotniejszych aktów prawnych, z którymi można się spotkać w kontekście prowadzonej przez nas działalności. Wiele istotnych wytycznych oraz informacji ważnych z punktu widzenia firm złomujących samochody znajdą Państwo w samym Kodeksie Drogowym. Zamieszczamy go poniżej.

Sugerujemy, by szczególnie zwrócić uwagę na Art. 79.1., wskazujący, który pojazd może podlegać wyrejestrowaniu. Ponieważ przykładamy wielką wagę do działań korzystnych, a już na pewno – nie szkodzących środowisku, zamieszczamy również ustawę z 20 stycznia 2005 roku, dotyczącą recyklingu pojazdów, które wycofano z eksploatacji. Dokument zawiera przepisy dotyczące należytego i właściwego złomowania pojazdów wycofanych z użytkowania. Istotna w tym względzie okaże się również znajomość ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, określająca zasady zapewniające ochronę życia i zdrowia człowieka oraz środowiska.

Zachęcamy także do zapoznania się z dyrektywą unijną z dnia 18 września 2000 roku poświęconą pojazdom o zakończonym życiu technicznym.

Działania podejmowane przez naszą firmę są objęte ustawami związanymi ze złomowaniem, demontażem oraz kasacją samochodów i innych pojazdów niezdatnych do dalszej eksploatacji. Dzięki naszej znajomości prawa oraz przestrzeganiu poniższych ustaw, zyskują Państwo gwarancję, że usługi świadczymy na właściwym poziomie i z dbałością o rzetelne przeprowadzenie niezbędnych formalności.