Zaświadczenie o zezłomowaniu samochodu

Jako firma specjalizująca się w skupie i złomowaniu pojazdów, wydajemy zaświadczenie o zezłomowaniu samochodu, wymaganego do wyrejestrowania pojazdu i uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania OC.

 

Co warto wiedzieć o zaświadczeniu o zezłomowaniu pojazdu?

Zaświadczenie o zezłomowaniu samochodu jest dokumentem potwierdzającym legalne i odpowiednie pozbycie się pojazdu. Dzięki niemu właściciel może wyrejestrować samochód w odpowiednim urzędzie, co pozwala uniknąć płacenia za niego kolejnych opłat, takich jak ubezpieczenie OC czy przeglądy techniczne. Zaświadczenie jest również dowodem na to, że pojazd został zezłomowany w sposób ekologiczny i zgodny z przepisami prawa, co jest szczególnie ważne w dobie rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa. Dokument może być wymagany przez niektóre firmy ubezpieczeniowe, np. przy likwidacji szkody całkowitej.

 

Dokumenty potrzebne do uzyskania zaświadczenia o zezłomowaniu pojazdu

Dokument wydawany jest tylko i wyłącznie właścicielowi pojazdu przeznaczonego do kasacji. Aby skorzystać z usługi złomowania auta i uzyskać zaświadczenie, właściciel pojazdu powinien posiadać dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. Wszystkie dane zawarte w tych dokumentach muszą być aktualne i zgodne z rzeczywistością. Konieczne jest przedstawienie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość właściciela. Niezbędne będzie również przedstawienie umowy kupna od poprzedniego właściciela.

Warto również pamiętać, że właściciel pojazdu na podstawie zaświadczenia o zezłomowaniu jest zobowiązany w ciągu 30 dni złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.

Zaświadczenie o zezłomowaniu samochodu wystawiane jest w naszych punktach skupu aut w Łodzi, Warszawie i Tomaszowie Mazowieckim. Dokument wydawany jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dla stacji demontażu, dla właściciela i dla urzędu.

Zawiera poniższe dane:

  • dane pojazdu,
  • dane przedsiębiorstwa dokonującego złomowania,
  • dane właściciela,
  • numer zezwolenia legalizującego usługę kasacji,
  • oświadczenie o demontażu,
  • unieważnienie dowodu rejestracyjnego,
  • miejscowość i data wystawienia zaświadczenia,
  • podpisy.

 

Proces wydawania zaświadczenia o zezłomowaniu pojazdu

Proces wydawania zaświadczenia o zezłomowaniu samochodu w naszej firmie przebiega sprawnie i bez zbędnych formalności. Właściciel pojazdu powinien zgłosić się do punktu zezłomowania z potrzebnymi dokumentami. Następnie pracownicy firmy przyjmują samochód do zezłomowania, a także sprawdzają, czy pojazd nie jest kradziony lub poszukiwany przez policję. Po przeanalizowaniu dokumentów i sprawdzeniu samochodu wystawimy zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu, które jest ważne przez 30 dni od daty jego wydania. Właściciel może następnie złożyć zaświadczenie w odpowiednim urzędzie, aby wyrejestrować pojazd.