Złomowanie pojazdów, a ochrona środowiska

Każdy właściciel pojazdu doczekał momentu, gdy należało podjąć decyzję o zaprzestaniu dalszej eksploatacji pojazdu. Stan techniczny wykluczający użytkowanie auta, powinien nakłonić nas do skorzystania z profesjonalnych usług demontażu pojazdów. Zachęcamy do przeczytania o tym, jak legalne złomowanie pojazdów wpływa na stan środowiska naturalnego.

Dlaczego każdy właściciel pojazdu ma wpływ na ochronę środowiska?

Raporty o stanie środowiska naturalnego sprawiają, że prowadzenie każdej działalności musi być na tyle zrównoważone, aby jak najmniej szkodzić otoczeniu. Koncentrujemy się więc na ograniczeniu negatywnego oddziaływania poprzez zmniejszenie produkcji substancji zatruwających środowisko. Z drugiej strony należy przyjąć do świadomości informacje o kurczących się zasobach surowców naturalnych. Dlatego, aby ograniczyć działania zmierzające do nadmiernego eksploatowania złóż oraz poszukiwania kolejnych, które negatywnie wpływają na środowisku naturalne, stosuje się praktyki umożliwiające odzyskiwanie surowców i ponowne ich wykorzystanie, czyli recykling. Podobna odpowiedzialność spoczywa na każdym właścicielu pojazdu. Już w momencie zakupu samochodu trzeba być świadomym tego, że czas jego przydatności dobiegnie kresu, niekiedy wypadek, kolizja na drodze przyspieszą tę chwilę. Po zakończonej eksploatacji, należy auto legalnie zezłomować, gdyż tylko w ten sposób postępuje się w zgodzie z zasadami ekologii.

Jak ekologicznie zdemontować auto?

​Chociaż przepisy prawa jasno określają obowiązek oddawania aut nieprzydatnych do użytkowania do stacji demontażu pojazdów, to nadal wiele osób uchyla się od tej powinności i demontuje samochody na własną rękę. Postępowanie takie to wyraz krótkowzroczności szkodzącej w niewyobrażalny sposób środowisku naturalnemu. Wystarczy zrozumieć, że samochód to skomplikowane urządzenie wysoce zaawansowane technologicznie. Aby sprawnie działało, do jego produkcji i funkcjonowania użyto ogromną ilość różnorodnych surowców: metale, tworzywa sztuczne, tekstylia, preparaty chemiczne. Profesjonalna stacja demontażu pojazdu dysponująca odpowiednimi maszynami jest w stanie wiele z nich odzyskać i poddać recyklingowi. Nieudolny demontaż przekreśla szanse na ponowne wykorzystanie tych surowców, co więcej nieodpowiedzialnie składowane lub porzucane zatruwają otoczenie – przenikając do gleby, wód oraz atmosfery. Natomiast przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w złomowaniu pojazdów ocenia stan maszyny, która zakończyła swój żywot, ale niejednokrotnie jej części i podzespoły wciąż nadają się do użytku i mogą posłużyć jako części zamienne. Pracownicy autozłomu usuwają z samochodu pozostałe płyny eksploatacyjne: paliwo, płyny hamulcowe, chłodnicze, do szyb, by zabezpieczyć je i przekazać do utylizacji. Podobnie trzeba postąpić z akumulatorem, którego płyn jest wysoce toksyczny dla otoczenia. Po usunięciu szkodliwych substancji oraz zdemontowaniu poduszek powietrznych, przystępuje się do rozbioru i podziału kolejnych elementów maszyny. Sortuje się je więc na te, które zostaną wykorzystane jako części zamienne oraz te, które zalicza się do surowców wtórnych. Właściciel oddający auto do stacji demontażu otrzymuje zaświadczenie niezbędne od wyrejestrowania samochodu, a niekiedy przydatne do odzyskania części składki OC za czas, gdy już auta się nie użytkuje. Kolejną korzyścią jest gratyfikacja pieniężna, gdyż przedsiębiorstwo złomujące samochody, odkupuje je od właścicieli. Zatem na tej transakcji wszyscy zyskują: właściciel pojazdu, firma – dzięki odzyskanym elementom, ale przede wszystkim środowisko naturalne, którego zasoby zostaną oszczędzone.