Zaświadczenie - ważny dokument za zezłomowanie auta

Czasem zdarza się, że z samochodem nie da się już zrobić nic innego oprócz zezłomowania. Nie oznacza to jednak wcale, że likwidacja pojazdu wiąże się z zaprzestaniem troski o związane z nim sprawy. Jest wprost przeciwnie. Trzeba dopilnować formalności, gdyż może się to okazać pod wieloma względami korzystne.

Kiedy dochodzi do szkody całkowitej samochodu, istnieją dwie zasadnicze możliwości. Można albo sprzedać wrak, albo go zezłomować w legalnej stacji demontażu. To drugie rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze. Po pierwsze jeśli się je wybierze, można uzyskać odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej. Jego wysokość oblicza się poprzez odjęcie wartości wraku od aktualnej wartości zezłomowanego samochodu. Po drugie demontaż auta wiąże się ze zwrotem za niewykorzystaną ochronę OC.

Dlaczego zaświadczenie za zezłomowanie auta jest tak ważne?

Składki na ubezpieczenie OC płaci się z góry na określony czas, więc kiedy dochodzi do zezłomowania auta, stają się one niejako uiszczone na wyrost. Nie stanowi to jednak problemu, gdyż można dostać zwrot za niewykorzystane składki. Żeby jednak do tego doszło, trzeba posiadać zaświadczenie za zezłomowanie auta. Dokument ten jest potrzebny ubezpieczycielowi, aby miał on potwierdzone na piśmie, że samochód rzeczywiście uległ demontażowi. A ściśle rzecz biorąc zaświadczenie za zezłomowanie auta jest potrzebne do tego, aby wyrejestrować pojazd. Po wyrejestrowaniu otrzymuje się zaś kolejne zaświadczenie, które znajduje bezpośrednie zastosowanie w staraniach o uzyskanie zwrotu części składek OC.

Zaświadczenie za zezłomowanie auta wydaje pracownik stacji demontażu. Warto zachować ten dokument w bezpiecznym miejscu, aby go nie zgubić i móc potem zrobić z niego użytek. Oczywiście uszkodzony samochód można również próbować naprawić, niemniej jednak wiąże się to ze znacznymi wydatkami. Zezłomowanie jest natomiast w stanie przynieść dwie korzyści – z jednej strony odszkodowanie, a z drugiej strony zwrot składek.