Porzucenie auta. Możliwe konsekwencje prawne

Porzucone wraki aut to częsty widok na polskich parkingach. Nie tylko zajmują miejsca postojowe, ale także szpecą miejską przestrzeń, zaburzają estetykę miasta i przede wszystkim szkodzą środowisku. Najbardziej niebezpieczne są pojazdy, z których wyciekają płyny eksploatacyjne. Służby miejskie od wielu lat prowadzą akcje informacyjne i tłumaczą, jak dużym problemem dla mieszkańców i natury są porzucane auta. Sprawdzamy, czy takie postępowanie może nieść za sobą konsekwencje prawne.

Porzucone wraki w świetle przepisów

Najważniejszym aktem prawnym, regulującym kwestie porzuconych wraków aut, jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Art. 50a wymienionej ustawy wskazuje, że straż gminna lub Policja mogą usunąć auto na koszt właściciela w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli stan techniczny auta wskazuje na jego niezdatność do eksploatacji. Mogą na to wskazywać wspomniane wcześniej wycieki płynów eksploatacyjnych, rozbite szyby czy zdemontowane podzespoły samochodowe. Po drugie, jeżeli auto nie posiada tablic rejestracyjnych. W takim przypadku odpowiednie służby starają się znaleźć właściciela pojazdu i wezwać go do usunięcia wraku. Dyspozycja zostaje wydana w formie pisemnej. Po upływie 2 tygodni wrak może zostać umieszczony na parkingu depozytowym, jeżeli został porzucony na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu.

Koszty holowania i postoju na parkingu depozytowym ponosi właściciel. Doba na strzeżonym parkingu może kosztować nawet kilkadziesiąt złotych. Porzucenie auta w miejscu publicznym może również grodzić mandatem do 500 zł, a jeżeli zagraża on bezpieczeństwu do 1500 zł. Nie zapominajmy także o karach finansowych za nieopłacone OC, które mogą dochodzić nawet do 4 tysięcy złotych.

Problemem są pojazdy, które nie znajdują się w strefach publicznych. Takie wraki można usunąć na miejsce dozorowane tylko wówczas, gdy stwarzają one realne zagrożenie dla bezpieczeństwa, utrudniają ruch drogowy lub naruszają wymagania ochrony środowiska. Właściciel ma 6 miesięcy na usunięcie pojazdu z parkingu dozorowanego. Czas ten skraca się do 3 miesięcy, jeżeli porzucone auto zagraża bezpieczeństwu. Po tym czasie wrak przechodzi na własność gminy. W sytuacji, gdy nie uda się ustalić właściciela pojazdu, wrak przechodzi na własność gminy po 6 miesiącach. Szczegółowe przepisy, dotyczące opisanych procedur, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane.

​Nie ryzykuj – oddaj auto na złom

Pojazdy mechaniczne, które nie nadają się do dalszej eksploatacji lub są zbędne dla właściciela, powinny zostać zezłomowane. Auto można legalnie zezłomować tylko w Stacjach Demontażu Pojazdu, posiadających odpowiednie uprawnienia. Złomowanie aut w legalnym punkcie kasacyjnym to gwarancja otrzymania zaświadczenia o demontażu. Pracownicy autozłomu dokładnie sprawdzą pojazd i postarają się z niego odzyskać jak najwięcej sprawnych elementów. Cała procedura kasacji musi bowiem odbywać się z poszanowaniem przepisów o ochronie środowiska. Kolejny krok to usunięcie z pojazdu niebezpiecznych materiałów i szkodliwych substancji, które magazynowane są zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Auto można następnie przetworzyć na surowce wtórne i przekazać je do właściwych firm recyklingowych. Złomowanie aut zamiast porzucania wraków przy drogach to rozwiązanie odpowiedzialne, bezpieczne i ekologiczne.