Kasacja auta jako forma recyklingu

Recykling jest korzystnym dla właściciela wyeksploatowanego auta sposobem zadbania o środowisko. Pozwala on na odzysk części auta, które mogą zyskać drugie życie lub w wypadku dużego stopnia zużycia można przekazać je do skupu surowców wtórnych, w których poszukują różnych metali, szkła oraz miedzi. Proces ten pozwala ograniczyć generowanie odpadów, ale też wzbogacić się przez sprzedanie części.

Przebieg demontażu auta

Pojazd na pierwszym etapie jest poddawany ocenie sprawności. Ma to na celu zlokalizowanie tych części układów, które mogą z powodzeniem zostać ponownie wykorzystane i odsprzedane innemu użytkownikowi. Jest to wieloczynnikowy proces, który wymaga zabezpieczenia części oraz substancji, które mogą być szkodliwe dla środowiska, takich jak kwas akumulatorowy oraz płyn hamulcowy.

Formalności towarzyszące kasacji

Serwis autokasacyjny musi również dopełnić formalności takich jak unieważnienie tablic, dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu, po czym wystawić zaświadczenie o tym, że dokonał tych czynności. Z zaświadczeniem o demontażu oraz unieważnionymi dokumentami właściciel udaje się do wydziału komunikacji w celu wyrejestrowania auta.

Korzyści płynące ze złomowania pojazdów

Złomowanie pojazdu często jest dogodnym rozwiązaniem dla kierowców, ponieważ autoskup oferuje niekiedy możliwość podjazdu lawety w celu odebrania samochodu, który nie jest w stanie ruszyć z miejsca. Dodatkowe finanse oraz korzyści dla środowiska nie są jedynym pożytkiem, który stoi za oddaniem auta do recyklingu. Kolejnym z nich jest także większa ilość miejsca i porządek na posesji lub w garażu zagraconym przez niesprawny pojazd.

Z usług złomowania korzystają również właściciele motocykli oraz różnego rodzaju maszyn przemysłu budowlanego oraz rolniczego. Jest to najlepszy sposób na zmniejszenie stopnia generowania odpadów, ale też tworzenia się „dzikich” i nielegalnych wysypisk śmieci. Należy również zadbać o otrzymanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń o przekazaniu auta do złomowania lub demontażu, ponieważ uprawnienia do ich przeprowadzania mają tylko wybrane punkty.