Jak zweryfikować legalność auto złomu?

Może się wydawać, że im więcej pieniędzy proponuje się właścicielowi za złomowanie oddanego pojazdu, tym jest to korzystniejsza opcja. Niestety – niekoniecznie. Często można się bowiem spotkać z sytuacją, gdy największy zysk oferują klientom te placówki auto złomu, które działają niezgodnie z polskim prawem. Wszystko to za sprawą kwitnącego czarnego rynku częściami samochodowymi. Często z nielegalną rozbiórką pojazdów wycofanych z eksploatacji można się również spotkać w przypadku placówek, na których wraki są przechowywane w niewłaściwy sposób, bez poszanowania podstawowych zasad dbania o środowisko. Warto także wiedzieć, że nie tylko działalność takich placówek jest nielegalna, ale problemy mogą grozić również klientom, którzy postanowią skorzystać z takich usług. Czego należy zatem unikać i jak znaleźć w pełni legalny auto złom?

 

Dlaczego nie warto korzystać z usług nielegalny punkt złomowania auta?

Współpraca z nielegalnymi placówkami auto złomu może wiązać się z kilkoma problemami:

  • Brak zaświadczenia o przyjęciu pojazdu na złom uniemożliwi unieważnienie dowodu rejestracyjnego, tablic i karty pojazdu – normalnie po złomowaniu samochodu uzyskuje się specjalne zaświadczenie do przedstawienia w miejscowym wydziale komunikacji. Jeśli jednak pojazd zostanie przekazany niesprawdzonemu serwisowi, w najlepszym wypadku można liczyć na umowę kupna-sprzedaży, która nie daje żadnych podstaw do wyrejestrowania auta. Na tej podstawie można jedynie przenieść prawo własności na nowego nabywcę, a konkretnie na auto złom.
  • Brak zaświadczenia o zezłomowaniu auta uniemożliwi odzyskanie składki OC za niewykorzystany okres ochrony – punkty auto złomu działające w szarej strefie nie są regulowane prawnie, więc nie będą w stanie wydać oficjalnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania zwrotu niewykorzystanej składki OC. W innym przypadku zwrot składki OC można będzie uzyskać jedynie wtedy, gdy nowy nabywca (czyli auto złom) wypowie umowę ubezpieczycielowi.
  • Istnieje szansa, że oddane na złom auto zostanie wykorzystane do popełnienia przestępstwa – niektórzy właściciele aut mogą uważać, że jeśli tylko sprzedali stary pojazd, to pozbyli się kłopotu i w efekcie nie zgłaszają zmiany właściciela. Taką osobę może chronić odpowiednio skonstruowana umowa kupna-sprzedaży, jednak problem jest znacznie poważniejszy, jeśli dane nabywcy z auto złomu okażą się fałszywe. Korzystanie z usług nielegalnych punktów złomowania aut to również potencjalne niebezpieczeństwo stania się ofiarą działań grup przestępczych.
  • Źle składowane auta zanieczyszczają środowisko – jeśli auto przeznaczone na złom trafi do nielegalnego punktu skupu, może przez to ucierpieć środowisko, np. przez palenie opon, wylewanie płynów eksploatacyjnych czy też porzucanie elementów wyposażenia byle gdzie. Warto pamiętać, że do obowiązków legalnej stacji auto złomu należy także zagospodarowanie odpadów i recykling surowców z rozmontowanego samochodu.

Co może pomóc w weryfikacji legalności auto złomu?

Złomowanie samochodów powinno odbywać się wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i w sprawdzonych placówkach. W pierwszej kolejności warto skontrolować, czy dana firma zajmująca się skupem samochodów znajduje się w Krajowym Rejestrze Sądowym – jest to źródło pewnych informacji, dzięki czemu klient nie będzie mieć wątpliwości co do prawości działań wskazanego przedsiębiorcy. Dodatkowo kwalifikacje i posiadanie stosownych zezwoleń przez auto złom można zweryfikować na stronie odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli dana placówka auto złomu posiada zezwolenie wydane przez marszałka województwa, umożliwi to późniejsze wystawienie zaświadczenia o demontażu pojazdu, które właściciel musi uzyskać, by móc dopełnić późniejszych formalności w wydziale komunikacyjnym. W ostatnim etapie wystarczy udać się z dowodem osobistym oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu do wybranej stacji demontażu pojazdów. Po zezłomowaniu pojazdu legalnie działający punkt powinien przekazać klientowi specjalnie przygotowane dokumenty potwierdzające kasację auta.