Dokumenty niezbędne do zezłomowania pojazdu

Każdy autoryzowany serwis zajmujący się złomowaniem oraz utylizacją części aut musi trzymać się określonych formalności. Aby ich dopełnić, kierowca musi posiadać szereg dokumentów dotyczących własności auta, jego podstawowych danych oraz tożsamości właściciela.

Kto może starać się o zezłomowanie pojazdu?

​W zależności od tego, kto jest właścicielem, ale też od liczby współwłaścicieli wymagany jest dokument tożsamości. Jest to dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Jeżeli działamy w imieniu osoby trzeciej, musimy dysponować wydanym przez nią upoważnieniem. Natomiast jeżeli właścicieli auta jest kilku, należy posiadać poświadczoną notarialnie zgodę na złomowanie o nich wszystkich. Jeżeli na zakup auta został udzielony, kredyt wówczas właścicielem jest także bank, który o udzielił i w tym celu należy się z nim skontaktować.

​Dowody związane z własnością auta

W każdym wypadku oddania pojazdu do złomowania konieczne jest posiadanie aktualnego dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu. Jeżeli dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję, należy zgłosić się do wydziału komunikacji, pod który podlega pojazd i poprosić o substytut dokumentu, czyli zaświadczenie o dowodzie lub poświadczoną z oryginałem kopię. Wymagane są także dokumenty będące świadectwem własności pojazdu, zazwyczaj jest to wpis w dowodzie rejestracyjnym. W innych przypadkach może być to także umowa kupna-sprzedaży lub prawomocny wyrok sądu o nabyciu pojazdu w spadku.

​Tablice rejestracyjne

Zgoda na zezłomowanie samochodu, podpisana przez wszystkie upoważnione osoby i opatrzona innymi wymaganymi dokumentami jest ostatecznym dokumentem, który pozwala na oddanie pojazdu do utylizacji. Wymagania te są zazwyczaj niezmienne bez względu na region i zasady działania zakładu. Mogą występować różnice, jeśli chodzi tablice rejestracyjne. W razie zniszczenia co najmniej jednej z nich trzeba wypełnić oświadczenie, w którym informujemy o tym fakcie zakład złomujący.