Czy złomowanie samochodu jest obciążone opłatą recyklingową?

Wszystkie auta mają ograniczony czas, w jakim mogą być eksploatowane bez konieczności ponoszenia znacznie podwyższonych wydatków na utrzymanie ich sprawności technicznej. Z reguły z upływem czasu awarie kolejnych podzespołów zdarzają się na tyle często, że korzystanie z pojazdu staje się uciążliwe finansowo. W takich przypadkach, jeżeli auto nie nadaje się już do odsprzedaży, najlepszym rozwiązaniem będzie zainteresowanie się możliwością złomowania aut. W Łodzi pojazd można przekazać firmie Caban Recykling, zajmującej się profesjonalnym demontażem i odzyskiwaniem części oraz surowców wtórnych. Przekonajmy się, jakie koszty dla właściciela samochodu są z tym związane.

Opłata recyklingowa a złomowanie auta

Przez wiele lat sprowadzanie samochodu z zagranicy wiązało się z koniecznością uiszczania specjalnej opłaty recyklingowej, która miała pokrywać koszt późniejszego zagospodarowania pojazdów. Odpowiednio obciążano także importerów i producentów wprowadzających auta do obrotu. Wraz ze zmianami przepisów opłata recyklingowa została wycofana, jednak nawet w czasie, gdy obowiązywała, nie miała ona zastosowania w stosunku do samochodów poddawanych kasacji.

Jak wygląda przekazanie auta do kasacji od strony finansowej?

 W przypadku oddawania auta na złom od właściciela pojazdu nie są pobieranie żadne opłaty, o ile waga samochodu i jego wyposażenie nie odbiega od przyjętego standardu. Jeżeli auto jest zdekompletowane, trzeba się liczyć z potrzebą dopłacenia za każdy brakujący kilogram. Warto jednak pamiętać, że uzyskanie zaświadczenia o zezłomowaniu auta będzie niezbędne do jego wyrejestrowania. Stanowi także podstawę do ubiegania się o zwrot nadpłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania samochodu.