Czy przy złomowaniu wymagana jest karta pojazdu?

Choć żaden właściciel samochodu nie lubi tej myśli, to każdy pojazd ma określoną żywotność. Stan techniczny większości aut z czasem ulega znacznemu pogorszeniu. We znaki daje się im zwykle korozja nadwozia, zużycie elementów wyposażenia wnętrza oraz coraz częstsze awarie układów mechanicznych. W samochodach, w których znajduje się sporo układów elektrycznych i elektronicznych, zawodzą także one, a konieczne naprawy bardzo szybko stają się na tyle kosztowne, że zupełnie nieopłacalne.

Posiadanie auta, które nie jest już użyteczne, a perspektywa przywrócenia mu sprawności, niezbędna choćby do zaliczenia obowiązkowego corocznego przeglądu technicznego, wydaje się nierealna, mija się z celem. Zniszczony samochód staje się drogim kłopotem, ponieważ aż do czasu jego wyrejestrowania trzeba co roku płacić składkę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a niespełnienie tego wymogu wiąże się z ryzykiem dość wysokiej kary. W takiej sytuacji jedynym rozsądnym wyjściem wydaje się skorzystanie z możliwości złomowania pojazdu. Przyjrzyjmy się bliżej, jak wygląda cała procedura i sprawdźmy, jakie dokumenty będą w tym celu potrzebne.

Dlaczego warto zezłomować nieużywane lub uszkodzone auto?

Pozbycie się auta, które jest w kiepskim stanie technicznym, a jego wartość nie jest zbyt duża, będzie bardzo kłopotliwe. Chętnych do zakupu takiego pojazdu nie ma na ogół zbyt wielu, a jeśli się zgłaszają, najczęściej chcieliby kupić auto na części, co jest nielegalne i może oznaczać dla dotychczasowego właściciela poważne kłopoty. Nawet w przypadku dopełnienia formalności i zawiadomienia właściwego wydziału komunikacji w ciągu 30 dni od tego rodzaju sprzedaży może się okazać, że trzeba będzie się tłumaczyć z okoliczności, w jakich doszło do transakcji. Problemy mogą się wiązać także ze sprzedażą auta na chodzie, które może być wykorzystane do kradzieży paliwa ze stacji benzynowych czy innego rodzaju przestępstwa.

Sposobem na pozbycie się kłopotu i konieczności płacenia za zbędne OC mogłoby być wyrejestrowanie auta. Niestety zgodnie z obowiązującymi przepisami pojazd można wyrejestrować tylko w określonych sytuacjach. Będzie to dopuszczalne w przypadku gdy pojazd zostanie skradziony, kiedy właściciel go sprzeda, a auto będzie wywiezione za granicę, a także wówczas, gdy auto ulegnie kasacji. Wyrejestrowanie łączące się ze zwolnieniem z opłat obowiązkowego OC jest dopuszczalne także w razie udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu oraz złomowania pojazdu. Jeżeli natomiast pojazd skradziono, właściciel musi posiadać jeden z dwóch zestawów dokumentów – zgłoszenie tego faktu na Policję oraz oświadczenie o utracie auta albo prokuratorskie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Sprzedaż za granicę musi być z kolei udokumentowana albo zaświadczeniem o jego zarejestrowaniu poza granicami, albo poświadczonym kserem aktualnego dowodu rejestracyjnego, w dodatku oba dokumenty muszą być przetłumaczone. Jeśli samochód uległ kasacji wskutek szkody całkowitej, potrzebne są dokumenty, które to poświadczą. Możliwość związana z udokumentowaną, trwałą i zupełną utratą pojazdu jest pewną alternatywą, ponieważ w takim przypadku wystarczy złożenie odpowiedniego oświadczenia. Warto jednak pamiętać, że taki sposób pozbycia się auta wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za utylizację odpadów naliczoną przez gminę, która może się okazać dość wysoka.

Najprostszym, w pełni legalnym, a przy tym bezpiecznym dla środowiska naturalnego sposobem pozbycia się samochodu jest przekazanie go do uprawnionej Stacji Demontażu Pojazdów. Dzięki temu wszystkie podzespoły zostaną zdemontowane tak, by nie dopuścić do wycieków znajdujących się w nim płynów eksploatacyjnych – chłodziwa, olejów, resztek paliwa, płynu hamulcowego czy smarów. Zabezpieczony zostanie także akumulator. Wszystkie części zostaną posegregowane według rodzaju i przekazane do utylizacji

Jak wygląda przekazania samochodu do złomowania?

Procedura wiążąca się ze złomowaniem auta jest stosunkowo prosta. Pojazdy, które jeszcze są w stanie poruszać się o własnych siłach oraz posiadają aktualne OC, mogą zostać dostarczone do Stacji Demontażu Pojazdów przez ich właściciela. Te, które są już zbyt uszkodzone lub nie mają ubezpieczenia albo ważnego badania mogą zostać przywiezione na lawecie. W wielu punktach może ona być zapewniona gratis, nie jest to jednak regułą i zależy od tego, jaką politykę w tym zakresie prowadzi konkretna firma. Do przekazania auta potrzebne będzie zawarcie odpowiedniej umowy.

Żeby móc przekazać pojazd do złomowania, właściciel musi dostarczyć odpowiednie dokumenty. Niezbędny będzie dowód osobisty, który pomoże w potwierdzeniu tożsamości i będzie podstawą do wpisania właściwych danych do zawieranej umowy. Do poświadczenia tożsamości można wykorzystać także prawo jazdy albo paszport. Konieczne będzie również dostarczenie dokumentów pojazdu – obowiązkowy jest dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu, jeżeli została wydana. W przypadku braku dowodu rejestracyjnego należy dostarczyć zaświadczenie z wydziału komunikacji potwierdzające dane auta – np. w sytuacji, gdy dokument został zatrzymany przez Policję. Jeśli złomujący auto nie przerejestrował go na siebie, powinien okazać umowę kupna-sprzedaży. Właściciel musi wraz z autem zdać tablice rejestracyjne albo zaświadczenie o zgłoszeniu ich kradzieży. W sytuacji, gdy przekazujący auto nie jest właścicielem pojazdu, musi okazać odpowiednie pełnomocnictwo. Przy samochodach zarejestrowanych na firmę potrzebny będzie też wypis z KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Osoba, która przekazuje auto na złom, otrzymuje zaświadczenie o złomowaniu, które będzie potrzebne przy składaniu wniosku o wyrejestrowanie auta. Obowiązku tego należy dopełnić w ciągu 30 dni od otrzymania zaświadczenia. Warto też pamiętać, że osoby, które miały wykupioną obowiązkową polisę od odpowiedzialności cywilnej mają możliwość odzyskania pieniędzy za okres, który pozostał do końca jej ważności. W takim przypadku nie należy zwlekać z wyrejestrowaniem auta, ponieważ to od tej daty liczy się moment końca ochrony ubezpieczeniowej i zaczyna czas, za jaki można uzyskać zwrot pieniędzy.