Czy można oddać do kasacji samochód bez numeru VIN?

W świetle przepisów do kasacji samochód można oddać, kiedy nie nadaje się ono już do jazdy, a jego użytkowanie jest niebezpieczne. Teoretycznie powinno ono mieć nr VIN, który potwierdzać powinny dokumenty pojazdu. Co jednak należy zrobić, jeśli nr VIN nie da się odczytać na aucie?

Czym jest numer VIN w pojeździe?

Numer VIN w samochodzie to skrót od pierwszych liter angielskiego określenia: Vehicle Identification Number. To nic innego niż numer identyfikacyjny pojazdu, będący swego rodzaju jego nr PESEL. Podobnie jak każdy Polak powinien mieć swój PESEL, tak auto nie może nie mieć VIN. Numer ten składa się z 17 znaków, zapisywanych w dwóch standardach — wg normy w UE ISO 3779 lub  wg wymogów Ameryki Północnej. Ciąg znaków ułożony jest w charakterystyczny sposób. 3 pierwsze cyfry mówią o kraju pochodzenia, 6 kolejnych znaków (VDS) to dane o konstrukcji pojazdu, pozostałe znaki VIS mówi o roku produkcji i miejscu montażu. W większości pojazdów VIN umieszczony jest: w dolnym rogu przedniej szyby auta, na słupku bocznym po stronie kierowcy, na prawym nadkolu, na podłodze bagażnika – po prawej stronie, w kabinie, na podłodze, w okolicach przedniego, prawego fotela. Rzadko zdarza się tak, aby na wszystkich miejsca, gdzie znajduje się VIN, pozostawały nieczytelne.  Jednak jeśli tak się stanie, nie oznacza to, że złomowanie auta jest niemożliwe do przeprowadzenia.

Jak zezłomować auto bez VIN?

Do zezłomowania auta samochód musi posiadać albo nr VIN, albo numer nadwozia, podwozia bądź też ramy. W trakcie przebiegu usługi Stacja Demontażu unieważnia dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz tablice rejestracyjne pojazdu. Później wydawane są oświadczenia o ich unieważnieniu oraz zaświadczenie potwierdzające zezłomowanie pojazdu. Potwierdzenie zezłomowania wydawane jest w trzech egzemplarzach – po jednym dla właściciela pojazdu, stacji demontażu i dla wydziału komunikacji. Dopiero wtedy można udać się do wspomnianego urzędu złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.