Co zaliczamy do złomu stalowego?

Złom są to odpady produkcyjne, stalowe konstrukcje z rozbiórek, nieskorodowane ścinki blach, wióry stalowe, cięte elementy i produkty poamortyzacyjne. Przedmioty oddawane do skupów, są przetapiane i ponownie wykorzystywane w zakładach produkcyjnych. Odpad jest segregowany i klasyfikowany, w celu określenia sposobu recyklingu oraz dokonania jego wyceny. Do złomu stalowego zaliczane są: odpady produkcyjne i poamortyzacyjne; elementy blach, konstrukcje z rozbiórek, wióry itp. śmieci. Z uwagi na to, że surowiec jest szeroko wykorzystywany w wielu gałęziach produkcji, ze względu na cenne właściwości, jak chociażby wytrzymałość i odporność na korozję, firma Caban Recykling przyjmuje do skupu każdą ilość złomu stalowego. Odpady są następnie odsprzedawane do dalszego przetwarzania. Wyróżnia się dwa rodzaje tego rodzaju odpadu: wsadowy i niewsadowy. Podział ten wynika z możliwości dalszego użycia materiału. Pierwszy rodzaj jest przekazywany do hut, gdzie może być bezpośrednio wykorzystany w piecach, ponieważ pozwalają na to parametry fizyczne, skład, wymiary i masa. Natomiast drugi typ – niewsadowy musi najpierw zostać poddany odpowiedniej obróbce termiczno-mechanicznej.

Jakie są zalety skupu złomu stalowego?

Stal jest najpopularniejszym stopem, używanym w wielu gałęziach przemysłu. Wytwarzane z niej przedmioty używamy na co dzień. Dlatego jest tak ważne segregowanie niepotrzebnych elementów. Dzięki skupom przyjmującym złom stalowy można zapobiegać gromadzeniu odpadów, przeznaczając je do dalszego przetwarzania. Warto zaznaczyć, że proces produkcyjny jest znacznie tańszy niż wytwarzanie nowego surowca. Z kolei ograniczanie przemysłowej jego produkcji, przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych substancji, jak np. dwutlenku węgla, a także zmniejszania zużycia wody. Duże ilości odpadów skupy odbierają własnym transportem, więc mając problem z dostarczeniem na miejsce, wystarczy skontaktować się z firmą i umówić się na termin.