Co dzieje się z tablicami rejestracyjnymi zezłomowanego pojazdu?

Złomowanie pojazdu to sposób na utylizację pojazdów, które ze względu na stan techniczny nie mogą być już dłużej użytkowane, albo uległy wypadkowi, w którego trakcie odniosły szkody, których naprawa bądź jest nieopłacalna, bądź niemożliwa. Czy do zezłomowania pojazdu potrzebna jest tablica rejestracyjna? Co z nią począć po  całej procedurze likwidacji auta?

Złomowanie auta w świetle prawa

Utylizacji pojazdu najlepiej dokonać w stacji demontażu pojazdów, która ma zezwolenie na prowadzenie działalności od Marszałka Województwa. Do zezłomowania samochodu potrzebne jest parę dokumentów: dowód rejestracyjny, karta pojazdu oraz tablica rejestracyjna. Dobrze jest upewnić się, czy w aucie jest czytelny nr VIN. W przypadku auta, które „coś” może być warte, dokonuje się demontażu i wyceny rzeczy, które mogą być odsprzedane dalej i podpisuje na nie umowę kupna-sprzedaży. Jeden z 3 egzemplarzy będzie potrzebny po zakończeniu likwidacji pojazdu do jego wyrejestrowania. Od momentu wydania papieru o przeprowadzonym złomowaniu, właściciel ma 30 dni na jego wyrejestrowanie. Nie może okazać się, że na tym etapie działań zgubione zostaną rejestracje.

Do czego jest potrzebna rejestracja po zezłomowaniu auta?

Poza zaświadczeniem o zezłomowaniu auta dowodem osobistym, rejestracyjnym i  kartą pojazdu, celem wyrejestrowania samochodu potrzebne są tablice rejestracyjne potwierdzenie polisy OC. Należy też uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

Warto tu przypomnieć, że posiadanie tablic rejestracyjnych jest w świetle prawa obowiązkowe. Znajdujący się na nich szereg liter i cyfr informuje o miejscu, w którym auto zostało zarejestrowane. Każdy pojazd musi mieć ich 2. Zgubienie lub kradzież np. jednej z nich jest jednoznaczne z brakiem możliwości poruszania się autem. Jazda bez rejestracji to mandat 500 zł.  Warto pamiętać o wyrejestrowaniu pojazdu zezłomowanego, gdyż sam fakt złomowania nie zwalnia z obowiązku opłaty za nie ubezpieczenia OC.  Zatem po zezłomowaniu tablice wracają do Wydziału Komunikacji ze względu na miejsce zamieszkania.