2 czynności o których musisz pamiętać po zezłomowaniu auta

Złomowanie samochodów wymaga spełnienia określonych formalności. Nie wystarczy odprowadzić w odpowiednie miejsce powypadkowego lub niesprawnego auta, gdyż cały proces wymaga od właściciela i danej firmy wykonania określonych prawnie kroków. Wycena pojazdów przeznaczonych na złom może odbywać się dwojako. Niektóre szroty skupują auta w cenie z góry ustalonej za jeden kilogram. Inne, wartość samochodu oceniają na podstawie kilku kryteriów takich jak m.in. marka, wiek, czy kompletność części. Niezależnie jednak o tego, w jaki sposób ustalana jest wycena pojazdów, we wszystkich komisach procedura utylizacji i złomowania aut jest podobna i wiąże się z wydaniem odpowiednich dokumentów potwierdzających zgodność z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 

O czy należy pamiętać po zezłomowaniu samochodu?

Chcąc pozbyć się wyeksploatowanego auta, po pierwsze należy być świadomym tego, że nielegalne złomowanie ze względu na szkodliwe oddziaływanie na środowisko jest karalne i ci, którzy go dokonują, muszą liczyć się z karami sięgającymi nawet 300 tys. złotych. Po drugie decyzja o oddaniu samochodu do jednostek specjalizujących się w demontażu aut musi być podjęta na podstawie wiedzy, iż dany podmiot posiada zezwolenie od marszałka województwa potwierdzające jego uprawnienia. Takie legalnie działające jednostki po zezłomowaniu zobowiązane są do wydania zaświadczenia o utylizacji auta, w którym zawarte są informacje o unieważnieniu dowodu osobistego, tablic rejestracyjnych oraz karty pojazdu.

Właściciel zezłomowanego auta musi wiedzieć, że dokument powinien być wydany w 3 egzemplarzach. Pierwszy musi trafić do niego, drugi do firmy zajmującej się całą procedurą, a trzeci do odpowiedniego organu rejestracyjnego. Niektóre jednostki bezpośrednio po wydaniu oświadczenia przekazują dokumenty do urzędu, ale w wyjątkowych sytuacjach to na właścicielach spoczywa ten obowiązek. Kolejną kwestią, o której musi pamiętać posiadacz oddanego do utylizacji samochodu, jest wyrejestrowanie pojazdu. Złożenie wniosku w urzędzie musi nastąpić w ciągu 30 dni od demontażu auta. Do jednostki rejestracyjnej należy zabrać dowód osobisty, dowód i tablice rejestracyjne, kartę pojazdu, potwierdzenie polisy OC oraz zaświadczenie o zezłomowaniu.

Na podstawie złożonych dokumentów urząd wyrejestruje auto, a właściciel za wykonanie tej czynności jest zobowiązany zapłacić opłatę skarbową, która wynosi 10 zł. Po wizycie w urzędzie właściciel musi się jeszcze udać do ubezpieczyciela, by powiadomić go o zezłomowaniu samochodu, co jest równoznaczne z zakończeniem polisy. W niektórych sytuacjach wystarczy przekazanie takiej informacji, a w innych należy dodatkowo złożyć stosowne pismo. W celu uniknięcia nieporozumień warto odpowiednio wcześniej uregulować zaległe opłaty. Z kolei w przypadku, gdy ubezpieczenie jest ważne i opłacone z wyprzedzeniem na kilka miesięcy, można ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki. Zwrot opłaty ubezpieczeniowej zawsze wiąże się z napisaniem wniosku do ubezpieczyciela.